/Llegats
29€ / any
Gestiona el teu llegat i últimes voluntats establint hereus per al teu contingut digital. Compatible amb testament notarial.
/Software funerario
Sol·licitar Informació
Solució completa de gestió funerària, obituaris i ecommerce per al sector funerari. Inclogui el llibre de signatures digital en els seus serveis.