/Llegats
29€ / any
Gestiona el teu llegat i últimes voluntats establint hereus per al teu contingut digital. Compatible amb testament notarial.
/Murs del Record
Recorda als teus éssers estimats creant un mur privat o públic en el qual reunir les seves fotos i vídeos o deixar una condolença.
/Funeràries
Sol·licitar Informació
Solució completa de gestió funerària, obituaris i ecommerce per al sector funerari. Inclogui el llibre de signatures digital en els seus serveis.